http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_the-lie.jpg
http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_01-ayaan-hirshi-ali-de-leugen-foto-bas-losekoot.jpg
Ayaan Hirsi Ali
Politician/Writer
http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_18-sadaf-de-leugen-foto-bas-losekoot.jpg
Sadaf Qayumzada
Asylum Seeker
http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_13-britta-bohler-de-leugen-foto-bas-losekoot.jpg
Britta Böhler
Lawyer
http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_03-new-york-skyline-de-leugen-foto-bas-losekoot.jpg
Manhattan - New York
http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_04-crew-de-leugen-foto-bas-losekoot.jpg
The Lie Crew
New York City
http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_15-britta-bohler-en-femke-halsema-de-leugen-foto-bas-losekoot.jpg
Britta Böhler and Femke Halsema
Hotel Des Indes - the Hague
http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_09-rita-verdonk-de-leugen-foto-bas-losekoot.jpg
Rita Verdonk
Politician
http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_08-rita-verdonk-de-leugen-foto-bas-losekoot.jpg
Rita Verdonk
Politician
http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_10-femke-halsema-de-leugen-foto-bas-losekoot.jpg
Femke Halsema
Politician
http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_07-rita-verdonk-de-leugen-foto-bas-losekoot.jpg
Rita Verdonk and Ada Engels
Politician with PA
http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_12-femke-halsema-de-leugen-foto-bas-losekoot.jpg
Femke Halsema
Politician
http://baslosekoot.com/files/gimgs/32_17-sadaf-de-leugen-foto-bas-losekoot.jpg
Sadaf Qayumzada
Asylum Seeker